HOORN - Tijdens de bestuursvergadering  van 3 mei heeft KHN Hoorn een nieuw bestuur gevormd.

Sinds januari zijn er gesprekken gevoerd met leden van KHN Hoorn en is het te vormen bestuur meerdere malen bij elkaar gekomen. Op de laatste vergadering van 3 mei is besloten om als bestuur verder te gaan.

Met het nieuwe bestuur is KHN Hoorn weer slagvaardig in gesprekken met burgemeester, wethouders en ambtenaren van de  gemeente, raadsleden en stakeholders zoals HBA (Holland Boven Amsterdam), Hoorn Marketing, etc.

Het nieuwe bestuur heeft inmiddels een gesprek gehad met burgemeester Jan Nieuwenburg. Tijdens dit gesprek kwamen o.a. de volgende speerpunten aan bod:

  • Gelijk speelveld (KHN is voor eerlijke concurrentie) 
  • Vestigingsbeleid (evenwichtig aanbod horeca, afgestemd op de vraag)
  • Terrassen-en evenementenbeleid (regels in overleg met horeca, maatwerk waar het kan)
  • Veiligheid (samen optrekken met ondernemers, gemeente en politie is cruciaal)

De samenstelling  van het nieuwe bestuur is als volgt:

  • Voorzitter: Rene Stam van Brasserie Velius, Snackhuis De Poort
  • Secretaris: Ron Wisker van IJssalon Vivaldi
  • Penningmeester: Sandy Plat van Restaurant De Hoofdtoren
  • Bestuurslid: Frank Wiese van o.a. Winston, Duvels, Steak, d’Oude Waegh, ‘t Hop
  • Bestuurslid: Rob Baltus van Restaurant De Nadorst

Rob Baltus is jarenlang voorzitter geweest van de afdeling en heeft deelgenomen aan de ledenraadscommissie voor het regiobestuur Noord Holland. Wij zijn verheugd dat hij zich opnieuw wil inzetten voor het bestuur.

Het email en correspondentieadres blijft ongewijzigd:

Katschip 31, 1602 CS Enkhuizen

hoorn@khn.nl