HOORN - De voltallige Hoornse raad wil dat het CAW-besluit om bewoners 20 euro te laten betalen voor het laten ophalen van het grofvuil per direct wordt ingetrokken. De raad verzoekt het college van B en W om er in de eerstvolgende CAW-vergadering op aandringen dat dit besluit wordt ingetrokken.

Het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf Westfriesland is een gemeenschappelijke regeling van de zeven Westfriese gemeenten. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging (wethouders) van alle Westfriese gemeenten. Het CAW is belast met het vaststellen en laten uitvoeren van het Westfriese beleid voor afval. HVC is uitvoerder van dit beleid. Vorig jaar stemde het CAW-bestuur in met een plan om bewoners 20 euro te laten betalen voor het laten ophalen van grofvuil. Dit zonder de Westfriese gemeenteraden hierover te raadplegen of te informeren. Toen dit besluit in augustus bekend werd, stuitte dit op felle kritiek van inwoners en raadsleden.

Raadsbevoegdheid

Volgens de Hoornse gemeenteraad had het CAW niet de bevoegdheid om dit besluit te nemen, maar was dit een raadsbevoegdheid. Het CAW-bestuur nam daarnaast een besluit om de gemeenteraden niet over het besluit te informeren. Zo werd de gemeenteraad ten onrechte buitenspel gezet, aldus de Hoornse raadsfracties.

Raad grijpt in

De Hoornse raad gaf daarom het college van B en W de opdracht om er binnen het CAW-bestuur op aan te dringen dat dit besluit wordt ingetrokken. Ook wil de raad dat namens Hoorn het standpunt wordt ingebracht dat voorstellen met ingrijpende financiële en maatschappelijke gevolgen altijd eerst moeten worden voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.

Raad wil eerder betrokken worden

Een ruime meerderheid van de raad nam ook een motie aan om te komen tot een set maatregelen om de positie van de gemeenteraden in gemeenschappelijke regelingen. De Hoornse raad wil dat de raden eerder betrokken en/of geïnformeerd worden bij GR-besluiten die grote impact hebben op inwoners van de deelnemende gemeenten.

Zoek naar alternatieven

En tot slot nam de raad een motie aan om met het CAW en HVC te zoeken naar de mogelijkheid van een alternatieve en meer duurzame én gratis vorm van het ophalen, scheiden en hergebruiken van grofvuil.