HOORN - Inwoners de dupe van miljoenen aan oneerlijke belasting. De gemeente Hoorn ondersteunt de brandbrief die 78 gemeenten namens 2,7 miljoen inwoners hebben gestuurd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Reden is dat de minister recent zijn wetsvoorstel voor het afschaffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven heeft versoepeld. De inwoners van gemeenten die geen precario heffen zijn hiervan de dupe. Zij betalen nog tien jaar onterecht miljoenen euro’s mee aan de lucratieve inkomstenbron van hun buurgemeenten.

In Nederland heft een deel van de gemeenten precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven. Ook in Westfriesland zijn er sinds kort twee gemeenten die dat doen, ondanks eerdere regionale afspraken om dat niet te doen. Probleem is dat nutsbedrijven wettelijk verplicht zijn om deze belasting evenredig door te berekenen aan alle aansluitingen in hun leveringsgebied. Hierdoor betalen inwoners van de gemeente Hoorn en de andere Westfriese gemeenten die geen precariobelasting op nutsvoorzieningen heffen mee aan hun buurgemeenten.

‘Wij vinden het zeer onwenselijk dat onze inwoners meebetalen aan de belasting van buurgemeenten. Bovendien gaat het hier om een vorm van spookbelasting, omdat het voor inwoners niet zichtbaar is dat zij meebetalen,’ zegt de Hoornse wethouder Financiën Judith de Jong

Overgangsregeling

Tot tevredenheid van niet heffende gemeenten diende de minister in februari 2016 een wetsvoorstel in om precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven af te schaffen. Tegen de verwachting in is er echter geen sprake van een meer van een geleidelijke afbouw, maar mogen gemeenten nog tien jaar volledig door heffen. Daarnaast kunnen ineens tientallen extra gemeenten starten met het heffen van precariobelasting. Een mogelijkheid waar grif gebruik van wordt gemaakt. Het bedrag dat per huishouden moet worden betaald loopt nu echter in veel gebieden op van bijna 20 euro in 2015, naar meer dan 50 euro per jaar vanaf 2018. En ook ontbreekt een compensatie voor de gemeente die geen precario heffen op kabels en leidingen in het wetsvoorstel.

Drie miljard euro

Ook de totale cijfers liegen er niet om: met het aanvankelijke wetsvoorstel zou tot 2027 in Nederland nog voor 1,7 miljard euro aan precariobelasting kunnen worden geheven. Door de versoepeling van de minister loopt dit bedrag nu op naar 3 miljard euro. De gemeente Hoorn en ook andere gemeenten gaan nu de strijd aan. Zij vinden het de omgekeerde wereld. In plaats van precariobelasting snel af te schaffen, maakt de minister het probleem juist groter.

Brandbrief

Op initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben daarom 78 gemeenten een brandbrief naar de minister gestuurd. ‘Wij willen dat de minister met wetgeving komt om dit tegen te gaan in plaats van deze oneerlijke situatie in stand te houden,’ aldus De Jong. ‘Daarnaast willen wij dat de minister onderzoekt of het mogelijk is om ‘tariefdifferentiatie’ mogelijk te maken, zodat netbeheerders de kosten voor de precario kunnen doorbelasten aan de inwoners van gemeenten die daadwerkelijk precario heffen. En tot slot vragen wij de minister om een eerlijke compensatie voor gemeenten die geen precario heffen.’ Op dinsdag 31 januari liet ook de Hoornse raad weten deze actie van harte te steunen en de Tweede Kamerfracties op te roepen om zich hard te maken voor dit pleidooi.