HOORN - Het kan niemand op de Roode Steen ontgaan. Er vindt groot onderhoud plaats aan de monumentale gebouwen van het Westfries Museum. Een enorm geveldoek met de tekst ‘Welkom in de Gouden Eeuw’ dekt de steigers af die voor het pand Roode Steen 16 zijn geplaatst.

De werkzaamheden zullen eind oktober zijn afgerond. Het museum is al die tijd gewoon geopend.

Monsterklus

Het groot onderhoud van de monumentale panden van het Westfries Museum is nog niet zo heel lang de verantwoordelijkheid van de gemeente Hoorn. Die pakt het onderhoud meteen grondig aan. De zeventiende- en achttiende- eeuwse panden worden rondom opnieuw in de verf gezet. Daar waar nodig wordt ook het hout- en zinkwerk aangepakt. Een monsterklus die minstens twee maanden zal vergen. Als onderdeel van het groot onderhoud worden ook de toiletten in het museum vernieuwd.

Het werk wordt met steun van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door schildersbedrijf Maasmond, aannemersbedrijf EAB onder supervisie van TPAHG architecten.

Veiligheid

Om veiligheidsincidenten met de steigers te voorkomen zijn er extra maatregelen getroffen. Zo zijn op alle steigers camera’s aangebracht en staat er in de museumtuin een permanente ‘security cabin’ van waaruit de situatie rondom het museum 24 uur rond wordt gemonitord.

Omdat steigers voor een pand nu eenmaal geen mooi gezicht zijn, heeft het museum een enorm indrukwekkend geveldoek laten printen, met de uitnodigende tekst ‘Welkom in de Gouden Eeuw’. En dat is geen woord teveel gezegd, want het museum is gedurende de verbouwing gewoon voor publiek geopend.