HOORN - De ellende van sneeuwoverlast en gladheid kennen we allemaal.

De gemeente doet wat zij kan en moet doen. Maar in het gemeentelijke strooibeleid wordt aandacht besteed aan de doorgaande wegen en fietspaden. Straten in woonwijken en voetgangersgebieden worden door de gemeente niet meegenomen. De gemeente gaat er vanuit dat bewoners zelf hun eigen stoepje schoonhouden.

Maar veel loopgebieden naar bijvoorbeeld het winkelcentrum liggen niet direct langs ons huis en worden door niemand gedaan. Ook in tijden van winteroverlast willen de wijkbewoners graag veilig over straat kunnen gaan om hun dagelijkse boodschappen te doen.

De handen uit de mouwen willen steken, zich inzetten voor de wijk.

Elke sneeuwruimer krijgt een deel van de wijk toebedeeld.

Vooralsnog is het doel om zoveel mogelijk de voetpaden en eventueel bepaalde fietspaden begaanbaar te maken en te houden.

We nemen niet de routes van de gemeente maar werken aanvullend.

Sluit u aan en wordt actief

Om ons doel te kunnen bereiken zijn er mensen nodig die zich bij winteroverlast een uurtje kunnen en willen inzetten.

Wilt u zich ook aansluiten bij het bewonersinitiatief 'de Sneeuwruimers' Kersenboogerd?

Meldt u aan bij Stichting Netwerk

Maria van Nuland

telefoon 0229 21 99 66 of 06 222 0 444 8; email m.v.nuland@netwerkhoorn.nl