HOORN - Het is nog niet nodig om in Hoorn vuurwerkvrije zones in te stellen. Dat is de uitkomst van een enquête die door bijna 500 inwoners is ingevuld.


De resultaten zijn wel aanleiding om in gesprek te gaan met de raad en de stad. Tijdens deze gesprekken wordt gekeken naar het veilig houden van de binnenstad. Ook wordt er onderzocht of er animo is voor een vuurwerkshow. Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘De binnenstad wordt druk bezocht tijdens oud en nieuw. Ik wil daarom aandacht vragen voor mogelijke gevaren voor onze monumentale binnenstad.'

Knalvuurwerk

Uit de enquête blijkt dat de meeste overlast en overlastervaring komt door harde knallen in de week of weken voor de jaarwisseling. Hierbij gaat het vermoedelijk om illegaal knalvuurwerk. Op 31 december ervaren de panelleden weinig overlast van vuurwerk. Naast de enquête, is er gekeken naar politiecijfers, overlastmeldingen die binnenkwamen bij de gemeente, ervaringen van verzorgingshuizen en ervaringen van andere gemeenten.

Klachten

Het aantal klachten per locatie is geen reden om vuurwerkvrije zones in te stellen rondom kinderboerderijen, verzorgingshuizen of de binnenstad. Van de verzorgingshuizen die in Hoorn zijn benaderd gaven twee aan een vuurwerkvrije zone prettig te vinden. Bij andere gemeenten, zoals Soest en Tilburg, bleek het instellen van vuurwerkvrije zones geen grote afname van overlast op te leveren. Ook blijkt dat het handhaven van een verbod heel erg lastig is.

Vuurwerkshow

Volgens de enquête zou de helft van de ondervraagden geen gehoor geven aan het verbod op het afsteken van vuurwerk als er een vuurwerkvrije zone wordt ingesteld. 17% staat volledig achter het instellen van vuurwerkvrije zones. Bijna 70% van de ondervraagden geeft aan wel voor een professionele vuurwerkshow te zijn als de gemeente deze organiseert. Wel moet vuurwerk voor particulieren dan verboden zijn. De enquête komt voort uit een burgerinitiatief.

Veiligheid

De gemeente besteedt in de decembermaand extra aandacht aan veiligheid en vuurwerkoverlast.