HOORN - In deze tijd van het jaar zorgt de gemeente voor extra toezicht op straat. Zo houden we de buurt veilig en gaan we vuurwerkoverlast tegen.

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Maar helaas raken elk jaar mensen gewond. Ook wordt er regelmatig overlast ervaren van de harde knallen.

Vuurwerkrondes

Sinds half december controleren de handhavers van de gemeente daarom tijdens hun rondes op het afsteken van vuurwerk. Ook treden zij op als dat nodig is. De handhavers gaan tijdens hun rondes langs op plekken die bekend staan als overlast-gevoelig. Ook houden zij rekening met meldingen die binnenkomen op www.hoorn.nl/melding.

Toezicht rond de jaarwisseling

Rond de jaarwisseling werken de handhavers samen met de politie, brandweer, HALT en Jongerenwerk om op te treden bij vuurwerkoverlast. De camera’s in de binnenstad worden tijdens de jaarwisseling live bijgehouden om overtredingen te kunnen opsporen. Ook kunnen opsporingsambtenaren jongeren tussen de 12 en 18 jaar bekeuren bij overtreding van het vuurwerkbesluit en doorsturen voor een straf naar HALT.

Vuurwerk kopen en afsteken

Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur mag vuurwerk afgestoken worden. Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december.

Ervaart u overlast van vuurwerk?

Dit kunt u melding via www.hoorn.nl/melding. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Meer informatie over vuurwerk vindt u op www.politie.nl.