HOORN - Op 6 november start de nationale Week van Respect. De gemeente Hoorn organiseert verschillende activiteiten in deze week. Het doel? Een tolerante samenleving voor iedereen.

De centrale vraag tijdens deze week is: 'Hoe ga je respectvol met elkaar om?' In Hoorn gaan de burgemeester en wethouders hierover met inwoners in gesprek. Op verschillende scholen worden er gastlessen gegeven.

Jeugdtoezichthouders

Naast de reguliere handhavers werkt de gemeente sinds juni 2017 met jeugdtoezichthouders. De jeugdtoezichthouders gaan in gesprek met jongeren, brengen de jeugdoverlast in kaart en pakken dit aan. Op 8 november geven zij samen met wethouder Samir Bashara twee gastlessen op de Praktijkschool Westfriesland. Tijdens deze lessen laten de jeugdtoezichthouders zien wat ze doen en wat zij kunnen betekenen voor jongeren.

Jongeren en ouderen in gesprek

Wethouder Theo van Eijk kookt op donderdag 9 november in Wijkcentrum de Zaagtand. Samen met een aantal jongeren en ouderen gaat hij de keuken in om te koken en te praten over gezamenlijke passies en wederzijds respect.

Handhaving

Burgemeester Jan Nieuwenburg loopt een middag mee met team Handhaving. Op vrijdag 10 november gaan zij in het centrum van Hoorn de straat op. De burgemeester gaat in gesprek met inwoners over handhaving, de taken van toezichthouders en het respectvol omgaan met elkaar.

Gastlessen

Op vrijdag 10 november geeft Wethouder Nel Douw samen met Faraaz Ramdjanbeg van stichting Tweestrijd twee gastlessen op het d'Ampte. Stichting Tweestrijd wil jongeren aansporen om over hun problemen te praten. Op deze manier proberen ze het aantal zelfmoorden onder jongeren terug te dringen. Vorig jaar zijn er ook gastlessen gegeven op het d’Ampte en dat was een succes. ‘Juist in de klas is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan jezelf kunnen zijn, anderen in hun waarde laten en elkaar leren aanspreken op gedrag. De rol van docenten en coaches is hierbij onmisbaar’, aldus de wethouder.

Over de Week van Respect

Aan de Week van Respect doen 130 gemeenten, Tweede Kamerleden, BN'ers en andere betrokkenen mee. De Week van Respect is een initiatief van Respect Education Foundation (REF). De stichting zet zich in voor een sociaal veilige samenleving, waarin kinderen en jongeren zich thuisvoelen en waar zij actief aan deelnemen. Meer informatie is te vinden op de website van de Week van Respect.