HOORN - Op woensdag 1 november wordt in Het Lichtbaken een samenkomst gehouden ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en arbeid. Tijdens deze bijeenkomst van dankzegging en lofprijzing wordt stilgestaan bij de vele zegeningen, die er in het achterliggende seizoen waren. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De avond begint om 19.30 uur. Na de samenkomst is er eerst een kopje koffie/thee. Vanaf ca. 21.00 uur is voor belangstellenden gelegenheid om deel te nemen aan een kringgebed. De collecte is bestemd voor een jongerenreis naar Bolivia, georganiseerd door World Servants. De samenkomst wordt georganiseerd door Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. Het adres: Maelsonstraat 6. Kijk voor meer informatie op de website van Het Lichtbaken: hetlichtbakenhoorn.nl