Na een jaar extra inzet op re-integratie stelt het college van B en W aan de gemeenteraad voor om met verschillende trajecten verder te gaan. Het gaat om extra hulp voor ZZP’ers, jongeren, 45-plussers, werkzoekenden zonder uitkering en mensen met een bijstandsuitkering met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook komt het college, op verzoek van de raad, met een voorstel voor belastingkwijtschelding voor bepaalde ZZP-ers. In negen maanden tijd zijn er met de extra inzet positieve resultaten behaald: 66 mensen hebben werk gevonden en 33 mensen zijn uit de bijstand. Daarnaast is er ook een groep mensen uit hun isolement gehaald en in beweging gekomen.

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten om jaarlijks extra geld in te zetten om meer mensen aan het werk te krijgen. In 2015 ging het om 600.000 euro en vanaf 2016 om jaarlijks 700.000 euro. Het gaat om extra inzet, bovenop de activiteiten die WerkSaam Westfriesland al uitvoert voor Hoorn.

Meedoen

Wethouder Judith de Jong: ‘Met deze extra inzet zorgen we ervoor dat meer mensen mee kunnen doen in de maatschappij. In veel gevallen is dat doordat ze nu werk hebben gevonden, of bezig zijn met het opstarten van hun bedrijf. Maar bij andere mensen is dat doordat ze met hulp uit hun isolement zijn gekomen en stappen zetten om in de toekomst mee te doen op de arbeidsmarkt.’

Resultaten

In de periode van november 2015 tot en met juli 2016 hebben 66 mensen door de extra inzet werk gevonden. Het gaat om zowel mensen met als zonder uitkering, die nu in loondienst zijn of een eigen bedrijf zijn gestart. 33 mensen hebben door de extra inzet geen uitkering meer nodig. Financieel betekent dit voor deze negen maanden een besparing van 450.000 euro op de uitkeringskosten. Ook kon worden voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht zouden komen. Er lopen nog verschillende trajecten, waardoor de verwachting is dat meer mensen werk zullen vinden. Bijvoorbeeld mensen die in de komende tijd hun bedrijf starten na een ondernemerstraining of daar weer zelfstandig mee verder kunnen na een buddytraject. In totaal hebben 259 mensen een re-integratietraject gevolgd, variërend van ondernemerstrainingen (34 personen) tot motivatietrainingen voor 45-plussers (88 personen).

Activiteiten

Het college stelt aan de raad voor het college jaarlijks te laten bepalen welke activiteiten uitgevoerd worden uit het budget. Voor het komende jaar wil het college doorgaan met de succesvolle trajecten voor ZZP-ers, werkzoekenden zonder uitkering, jongeren, 45-plussers en bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om omscholing, opleiding, motivatietraining, trajecten voor starters, buddytrajecten en extra begeleiding van mensen zonder uitkering.

Behalve deze vaste trajecten wil het college flexibele ruimte voor trajecten gericht op werk, re-integratie en participatie. Ook wil het college kwijtschelding van belasting voor ZPP-ers en freelancers met een laag inkomen mogelijk maken. Dit laatste is op initiatief van de raad en komt terug in het voorstel over de belastingverordening.

Proces

Op dinsdag 6 december staat het voorstel op de agenda van de raadscommissie en op dinsdag 13 december bij de gemeenteraad.