HOORN - Het aantal bijen maar ook andere insecten zijn de afgelopen jaren drastisch in aantal achteruit gegaan. Dit blijkt ook uit recent onderzoek.

Deze dieren zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem. Om deze dieren te helpen heeft Stichting Stadslandbouw Hoorn het initiatief genomen de biodiversiteit van de stad te gaan vergroten. Doordat veel planten en struiken zijn verwijderd en zijn vervangen door gras is de biodiversiteit verslechterd. Daarnaast willen buurt bewoners juist meer kleur in hun wijk. Door nu het gras te vervangen door bloemen zien wij hierin een winst voor iedereen. Het is goed voor de bijen en insecten (biodiversiteit) en goed voor de bewoners van Hoorn.

Bijenlint

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Dit lint zal door alle woonwijken in Hoorn gaan lopen met als eind de bijenstal in de grote Waal. Op deze locatie naast de kinderboerderij zal een bijenstal gerealiseerd gaan worden. Het gras zal omgetoverd gaan worden in een bijen en vlinder bloementuin. Hier zullen ook informatie bijeenkomsten gegeven gaan worden over het belang van insecten w.o. de bijen. Doordat de kinderboerderij er vlak naast is gelegen een perfecte mogelijkheid hier educatieve doelstellingen aan te koppelen.

Zonder bijen geen leven

Hoe kan dat? Dat komt omdat bijen 85% van de bestuiving van gewassen voor hun rekening nemen. Zij zorgen er voor een groot deel dus voor dat er bv paprika’s, meloenen, aardbeien, courgettes, tomaten en bonen kunnen groeien. Zonder bijen zouden we dus maar heel weinig van deze gewassen hebben. Er zijn namelijk ook andere bestuivingsinsecten zoals vliegen, hommels en vlinders. Omdat de bijen zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening komt er in de grote Waal een kindermoestuin en krijgt de naam "de Groente Waal". Op 22 november geven de kinderen een presentatie aan de buurbewoners. Zij hebben inmiddels al een tekening gemaakt van de tuin en fruitbomen geregeld. De gemeente is ook erg positief over dit burgerinitiatief.

Hulp nodig!

Om dit project in 2018 mogelijk te maken is in totaal 10.000 euro nodig. De campagne staat live op