HOORN - Op 21 maart en 4 april behandelen de raadscommissie en de gemeenteraad een voorstel over de prioriteiten binnen het project Poort van Hoorn. In september 2016 gaf de gemeenteraad de opdracht om een aantal projecten die samenhangen met de Poort van Hoorn verder uit te werken, zodat de gemeenteraad een goed besluit kan nemen over welke projecten nu als eerste uitgevoerd moeten worden.

In 2015 stelde de gemeenteraad nieuwe uitgangspunten vast voor de Poort van Hoorn. De raad besloot om voorrang te geven aan het doortrekken van de Maelsonstraat, de aanleg van een fiets- en wandelroute langs het Keern met tunnel onder de Provincialeweg en de aanleg van een nieuwe toegangsweg voor auto’s richting het Dampten.

Inzichten

In juni 2016 bracht een aantal onderzoeken nieuwe inzichten; de integrale visie op de binnenstad, de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn en het onderzoek naar de doorstroming op de Provincialeweg. Zo bleek onder meer dat de fietstunnel weinig tot geen bijdrage levert aan de doorstroming op de Provincialeweg, terwijl de kosten stegen. Daarnaast werd duidelijk dat het knelpunt van de turborotonde zeer urgent is en groeide het belang van de ontwikkeling van het stationsgebied-noord.

Opdracht

In september gaf de raad daarom de opdracht om diverse projecten verder uit te werken (turborotonde, visie stationsgebied-noord met aanleg parkeergarage, ontwikkeling Pelmolenpad/Prismalocatie en een onderzoek naar mogelijke co-financiering). Dit om de projecten naast de uitgangspunten van 2015 te kunnen leggen en een goed besluit te kunnen nemen over welk onderdeel het beste wanneer uitgevoerd kan worden.

Advies

Op woensdag 8 maart 2017 presenteerde de ambtelijke organisatie de uitwerking van de projecten. De organisatie heeft naar verschillende scenario’s gekeken. Uiteindelijk leidt deze verkenning tot het advies om de komende jaren voorrang te geven aan het oplossen van het knelpunt van de turborotonde, de ontwikkeling van het stationsgebied-noord (bouw parkeergarage voor auto’s en fietsen, verplaatsing busstation, nieuwe indeling P+R terrein) en de ontwikkeling van het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Voorstel

Het college van B en W heeft dit advies overgenomen en legt dit voor aan de gemeenteraad. Op 21 maart bespreekt de raadscommissie het voorstel en op 4 april neemt de gemeenteraad een besluit. Het voorstel en alle bijbehorende stukken zijn te vinden onder de commissie van 21 maart, via deze link: http://bit.ly/2m21WuD