De begroting 2017 van de gemeente Hoorn is in balans. En voor het eerst in jaren is ook het meerjarenperspectief positief.

De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren is zo goed als uitgevoerd. Het college van B en W wil het komende jaar benutten om de laatste ambities van deze bestuursperiode te realiseren.


Het financiële herstel heeft zich in het afgelopen jaar stevig doorgezet. Dat heeft ook een positief effect op de begroting van de gemeente Hoorn. De bezuinigingsopdracht van de afgelopen jaren is nagenoeg ingevuld en gerealiseerd. ‘Er loopt in 2017 nog een staartje van de bezuinigingen door, maar het eind is in zicht,’ legt Judith de Jong (wethouder Financiën) uit. ‘De afgelopen jaren hebben we de broekriem aardig moeten aantrekken. Dat werpt nu zijn vruchten af, want voor het eerst sinds jaren ligt er weer een positieve meerjarenbegroting.’

Samenwerken

Het college is positief over het feit dat de gemeente steeds meer samenwerkt met de stad. De Jong: ‘Steeds vaker ontstaan ideeën, oplossingen en initiatieven vanuit de stad. Binnen het programma Stadskracht werken we aan een stad waarin volop ruimte is voor ideeën. Een stad die stimuleert, inspireert en uitnodigt tot initiatief, samenwerking, innovatie en creativiteit. Er zijn al veel mooie voorbeelden, waarbij we in samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot oplossingen komen. Denk bijvoorbeeld aan het programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier dat wij samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk invullen. Dat smaakt naar meer en wordt steeds meer de standaard.’


Investeringen

‘Juist dankzij het financiële evenwicht is er ruimte voor investeringen, zowel in mensen als in de stad,’ legt wethouder De Jong uit. Zo investeert het college in de toeristische kansen van Hoorn en de regio, onder meer door het aantrekken van een toeristisch coördinator en investeringen in erfgoed en kunst in de openbare ruimte. Ook is er extra geld beschikbaar om mensen aan het werk te helpen, voor inkomensondersteuning en het voorkomen van schulden. ‘We hebben een goede start gemaakt met de nieuwe zorgtaken en gaan door met innovaties om complexe zorg te voorkomen. Daarnaast gaan we aan de slag met een stevige opknapbeurt voor het Kerkplein en blijven met het project Poort van Hoorn de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad en het stationsgebied ook speerpunten. ‘Ook komend jaar is er een vol programma om de stad vooruit te helpen.’


Begrotingsbehandeling

De gemeenteraad behandelt de begroting op 25 oktober en 1 november. De begroting ligt voor iedereen ter inzage in het stadhuis en is te zien op www.hoorn.nl/begroting2017.