HOORN - Vorig jaar is het koopgedrag van inwoners en bezoekers in de provincie Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland onderzocht. Dat onderzoek werd in 2011 ook gehouden en brengt in beeld waar inwoners hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. In Hoorn zijn de dagelijkse bestedingen iets toegenomen (3,5%), maar het totaal, dus inclusief aankopen die niet elke dag worden gedaan, afgenomen (2,6%). De oorzaak hiervan is de stijging van online aankopen doen. Het totaal in Hoorn is nog altijd hoger dan vergelijkbare gemeenten. Het totaal van variatie in winkels, de tevredenheid en het aanbod in Hoorn scoort een 7,6.

Cijfers vergelijken met eerder onderzoek

In 2011 is ook onderzoek gedaan, maar toen werden de toeristische aankopen niet meegerekend. Toen was het totaal 457,9 miljoen euro, nu 446 miljoen exclusief toerisme (450,7 miljoen inclusief toerisme). Dit is nog altijd hoger dan in andere vergelijkbare gemeenten waar gemiddeld 336,1 euro miljoen totaal wordt besteed.

Ontwikkelingen

In het onderzoek worden trends omschreven, bijvoorbeeld dat consumenten steeds meer voor internet en de grotere steden kiezen als het gaat om aankopen die je niet elke dag koopt. Met 32.000 online winkels is internet het grootste winkelgebied van Nederland geworden.
In vergelijking met 2011 doen we wel meer boodschappen in de buurt. De positie van dorpscentra kleiner dan 10.000 m2 is in het algemeen versterkt. Maar het is niet aangetoond dat dit ook geldt voor Blokker en Zwaag. Winkelcentrum Kersenboogerd, kleiner dan 5.000 m2, lijkt gelijk gebleven in positie. Er wordt hier wel meer besteed dan in vergelijkbare wijkcentra elders.

De Huesmolen is iets groter dan 5.000 m2 en hier lijkt het wat minder te gaan dan gemiddeld genomen.
In Hof van Hoorn wordt meer besteed door bezoekers van buitenaf. Volgens wethouder Tap biedt dit gegeven ook kansen voor de binnenstad. ‘De vraag is hoe we bezoekers aan Hof van Hoorn kunnen verleiden om ook een bezoek te brengen aan onze binnenstad?’, aldus Tap.

Koopgedrag in Hoorn

Ook in Hoorn zijn de bestedingen van dagelijkse boodschappen iets gestegen (3,5%) en voor niet-dagelijkse aankopen gedaald (7,1%). De totale bestedingen zijn afgenomen in vergelijking met 2011. Toen was het nog 457,9 miljoen, nu in 2016: 446 miljoen. Van de totale bestedingen in Hoorn wordt 9% minder in de binnenstad besteed. De afname van aankopen die in de binnenstad worden gedaan, komt voor 50% door minder bestedingen aan mode- en luxeartikelen.

De meeste bestedingen worden gedaan door inwoners. Meer dan eenderde wordt besteed door bezoekers van buitenaf. Deze cijfers zijn zonder het toerisme daarin mee te rekenen. Consumenten van buiten Hoorn die in hier hun niet-alledaagse aankopen doen, komen uit de omliggende gemeenten Medemblik, Drechterland en Koggenland, maar ook uit Hollands Kroon en Purmerend. Wethouder Tap: ‘Dit bevestigt dat Hoorn een belangrijke regiofunctie voor het winkelen vervult. Hoorn doet het als winkelgebied beter dan het landelijk gemiddelde.’

Online koopgedrag vergelijkbaar met de Randstad

Hoorn ligt, als het gaat om het koopgedrag online, in lijn met de Randstad: 2% van de dagelijkse boodschappen wordt online gekocht (Randstad 1,6%) en niet alledaagse aankopen 20% (Randstad 21,6%).

Omzet 2016 van buiten Hoorn

In Hoorn komt meer van de omzet van niet dagelijkse aankopen van consumenten van buiten Hoorn (46%), dan in vergelijkbare gemeenten (34,5%) (een vergelijking met 2011 is er niet mogelijk).

Leegstand

In gemeenten met 50.000-100.000 inwoners staat gemiddeld 9% van het winkelvloeroppervlak leeg.
In Hoorn is dit 11% (25.750 m2). In 2011 was dit 6% (13.630 m2).

In de buurt winkelen helpt tegen leegstand en voor de levendigheid’

De informatie uit dit grootschalige regionale onderzoek is erg belangrijk, omdat het de aantrekkingskracht van winkelgebieden in beeld brengt. Daarnaast helpt bij het verbeteren van winkelgebieden.
Wethouder Tap: ‘De stijging van online winkelen was verwacht, maar nu hebben we ook de daadwerkelijke cijfers erbij. En we kunnen bij de winkelcentra goed zien hoe zij er nu voorstaan. Ik spreek vaak met ondernemers en inwoners die zich zorgen maken over het online winkelen en de leegstand. Ik begrijp dat, maar vind ook dat inwoners goed moeten beseffen dat zij de middenstand en de levendigheid in de wijk in stand houden door daar te blijven kopen.’

Waarom een onderzoek naar koopgedrag?

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker winkelsluiting en leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is onderzoek naar het koopgedrag belangrijk. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Deelnemers uit Hoorn

Ruim 1000 inwoners uit Hoorn zijn in september 2016 uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek.

Resultaten inzien

Alle resultaten zijn te vinden op www.kso2016.nl.