De komende tijd gaat de lokale politie in de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland haar dienstverlening anders inrichten, zodat agenten meer op straat zijn. Daarbij blijft het uitgangspunt dat in iedere gemeente een politielocatie aanwezig is, of dat nou een traditioneel politiebureau, een politiesteunpunt of 3D-aangifteloket is. Politie blijft lokaal bereikbaar en aanspreekbaar.Efficiënt, maar dichtbij

De politie beschrijft deze manier van werken als ‘efficiënt, maar wel dichtbij’. Aangiften kunnen namelijk niet alleen op het politiebureau, maar ook telefonisch, via internet, via 3D-aangifteloket of zelfs bij de burger thuis worden opgenomen. Hierbij past een nieuwe kijk op huisvesting: het politiebureau met 3D-aangifteloket in Grootebroek, en voor de lokale politie in de gemeenten Drechterland en Enkhuizen is een ruimte in het gemeentehuis beschikbaar, het politiesteunpunt. Beide locaties worden een uitvalsbasis voor de lokale politie, zoals de wijkagenten.

Openingstijden

Vooruitlopend op de invoering van het 3D-aangifteloket in het politiebureau in Grootebroek is onderzocht op welke momenten aanwezigheid van politie het meest van belang is. Met ingang van 8 oktober passen we onze openingstijden daar op aan.

Het bureau is dan voor het publiek geopend op:
Maandag: 09.00 – 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 – 17.00 uur
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 09.00 – 21.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur
Zon- en feestdagen: Gesloten

Daarbuiten op afspraak. Indien het bureau is gesloten, kunt u terecht op het politiebureau Hoorn.  Dit bureau is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 18.00, en donderdag van 9.00 tot 21.00 uur. Bovengenoemde openstelling is van kracht totdat er op het politiebureau in Grootebroek een 3D-aangifteloket beschikbaar is.

Dienstverlening

Eind 2016 wordt in het politiebureau Grootebroek een 3D-aangifteloket geopend. De burger kan via dit loket zeven dagen per week van 09.00 – 22.00 uur aangifte doen. Er zijn in Noord-Holland al tien van deze loketten in gebruik. Het aangiftegesprek via 3D-aangifte wordt als zeer persoonlijk ervaren. Er is een korte instructiefilm op youtube over 3D-aangifte beschikbaar. https://www.youtube.com/watch?v=WRncYV9R1I0

Bereikbaarheid

Voor vragen, tips of een afspraak is de politie telefonisch bereikbaar via 0900 8844. Bel in dringende gevallen en in verdachte situaties altijd 112. Het e-mailadres van de wijkagenten van Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec is hier te vinden. Op www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen staat in welke gevallen op welke manier aangifte kan worden gedaan.